Terms and Conditions

Terms and Conditions เป็นกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ใช้ทุกๆท่านต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งท่านต้องอ่านรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เพราะกฎข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดในส่วนอื่นๆที่เว็บไซต์ของเราอาจจะเข้าไม่ถึง อีกทั้งยังช่วยให้เว็บไซต์และสมาชิกทุกๆท่านได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ที่ต้องการใช้บริการของเรา ต้องมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนด นั้นก็คือต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล: การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าจะเป็นไปตามกฎระเบียบของเว็บ Ufabetterlym4.com ซึ่งมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
  3. การใช้งาน: เมื่อท่านได้ใช้บริการของเว็บ Ufabetterlym4.com แล้ว ต้องใช้งานตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บเท่านั้น อาทิเช่น การฝากเครดิต การถอนเครดิต และการเดิมพันในเกมต่างๆ
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: หากเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้เองหรือของเว็บไซต์เอง ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  5. การยกเลิกสมาชิก: เมื่อผู้ใช้กระทำผิดต่อเงื่อนไขและละเมิดข้อบังคับที่ทางเว็บ Ufabetterlym4.com ได้กำหนดไว้ ทางเราจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ท่านนั้นทันที
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: การปรับเปลี่ยนข้อมูลในกฎข้อบังคับหรือเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆเข้ามา เป็นเรื่องที่เว็บไซต์สามารถทำได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: การนำข้อมูลหรือรูปแบบการให้บริการที่ปรากฏในเว็บ Ufabetterlym4.com ไปคัดลอกหรือดัดแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยตรง
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ในการดูแลของกฎหมาย เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือขัดแย้งในกฎข้อบังคับต่าง ๆ ต้องเจรจาในชั้นศาลเท่านั้น
  9. การติดต่อ: สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามในกฎข้อบังคับเชิงลึก สามารถติดต่อผ่านทาง contact@Ufabetterlym4.com
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกของเว็บ Ufabetterlym4.com เรียบร้อยแล้ว เราจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงในกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้